Μάρτιος 22, 2015

ΤΙΜΕΣ

ΤΙΜΕΣ 2017

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2 ΑΤΟΜΩΝ
39.00 €
1/1/2017 - 15/3/2017
 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3 ΑΤΟΜΩΝ
46.00 €
1/1/2017 - 15/3/2017
 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 4 ΑΤΟΜΩΝ
53.00 €
1/1/2017 - 15/3/2017
 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2 ΑΤΟΜΩΝ
46.00 €
16/3/2017 - 30/6/2017
&
1/9/2017 - 15/11/2017
 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3 ΑΤΟΜΩΝ
53.00 €
16/3/2017 - 30/6/2017
&
1/9/2017 - 15/11/2017
 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 4 ΑΤΟΜΩΝ
60.00 €
16/3/2017 - 30/6/2017
&
1/9/2017 - 15/11/2017
 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2 ΑΤΟΜΩΝ
50.00 €
1/7/2017 - 31/7/2017
 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3 ΑΤΟΜΩΝ
57.00 €
1/7/2017 - 31/7/2017
 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 4 ΑΤΟΜΩΝ
64.00 €
1/7/2017 - 31/7/2017
 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2 ΑΤΟΜΩΝ
56.00 €
1/8/2017 - 31/8/2017
 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3 ΑΤΟΜΩΝ
63.00 €
1/8/2017 - 31/8/2017
 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 4 ΑΤΟΜΩΝ
70.00 €
1/8/2017 - 31/8/2017
 

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η χρήση των air-conditions