Μάρτιος 22, 2015

ΤΙΜΕΣ

ΤΙΜΕΣ 2018

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2 ΑΤΟΜΩΝ
39.00 €
1/1/2018 - 15/3/2018
 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3 ΑΤΟΜΩΝ
46.00 €
1/1/2018 - 15/3/2018
 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 4 ΑΤΟΜΩΝ
53.00 €
1/1/2018 - 15/3/2018
 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2 ΑΤΟΜΩΝ
50.00 €
16/3/2018 - 30/6/2018
&
1/9/2018 - 15/11/2018
 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3 ΑΤΟΜΩΝ
55.00 €
16/3/2018 - 30/6/2018
&
1/9/2018 - 15/11/2018
 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 4 ΑΤΟΜΩΝ
60.00 €
16/3/2018 - 30/6/2018
&
1/9/2018 - 15/11/2018
 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2 ΑΤΟΜΩΝ
55.00 €
1/7/2018 - 31/7/2018
 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3 ΑΤΟΜΩΝ
60.00 €
1/7/2018 - 31/7/2018
 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 4 ΑΤΟΜΩΝ
65.00 €
1/7/2018 - 31/7/2018
 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2 ΑΤΟΜΩΝ
62.00 €
1/8/2018 - 31/8/2018
 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3 ΑΤΟΜΩΝ
67.00 €
1/8/2018 - 31/8/2018
 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 4 ΑΤΟΜΩΝ
72.00 €
1/8/2018 - 31/8/2018
 

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η χρήση των air-conditions