Μάρτιος 22, 2015

ΤΙΜΕΣ

ΤΙΜΕΣ 2022

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2 ΑΤΟΜΩΝ
50.00 €
1/1/2022 - 15/3/2022
 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3 ΑΤΟΜΩΝ
57.00 €
1/1/2022 - 15/3/2022
 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 4 ΑΤΟΜΩΝ
64.00 €
1/1/2022 - 15/3/2022
 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2 ΑΤΟΜΩΝ
56.00 €
16/3/2022 - 30/6/2022
&
1/9/2022 - 15/11/2022
 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3 ΑΤΟΜΩΝ
63.00 €
16/3/2022 - 30/6/2022
&
1/9/2022 - 15/11/2022
 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 4 ΑΤΟΜΩΝ
70.00 €
16/3/2022 - 30/6/2022
&
1/9/2022 - 15/11/2022
 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2 ΑΤΟΜΩΝ
62.00 €
1/7/2022 - 31/7/2022
 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3 ΑΤΟΜΩΝ
69.00 €
1/7/2022 - 31/7/2022
 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 4 ΑΤΟΜΩΝ
76.00 €
1/7/2022 - 31/7/2022
 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2 ΑΤΟΜΩΝ
65.00 €
1/8/2022 - 31/8/2022
 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3 ΑΤΟΜΩΝ
72.00 €
1/8/2022 - 31/8/2022
 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 4 ΑΤΟΜΩΝ
79.00 €
1/8/2022 - 31/8/2022
 

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η χρήση των air-conditions